Mindre støj - transport

Greve gennemskæres af en bred motorvej, en S-togs-linje, et højhastighedstog og en mængde kommunale veje. Der er derudover ikke langt til lufthavnene i Kastrup og Roskilde. Dette er vi glade for, når vi skal transporteres, men ikke når vi skal slappe af på altanen, i haven eller på terrassen.

Ifølge miljøministeriet har vejstøj sammenhæng med adskillige lidelser – herunder forhøjet blodtryk, hjertesygdomme og indlæringsvanskeligheder. Som eksempel viste en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse i 2012, at en 10 decibel stigning i vejtrafik giver en øget risiko på 12 % for at få blodprop i hjertet. Tallene svarer til, at ca. 3,7 % af tilfældene af blodprop i hjertet skyldes vejtrafikstøj, svarende til ca. 330 nye tilfælde hvert år i Danmark.

I et moderne samfund kan støj ikke undgås, men den kan reduceres væsentligt. Trafikstøjen skal reduceres til et absolut minimum ved at vælge støjdæmpende asfalt, opføre støjmure, etablere vejafskærmninger og vælge hensigtsmæssige vejføringer. Én motorvej er mere end rigeligt, og derfor skal vi ikke have “Ring 5 Syd” gennem kommunen. Vi ønsker, at der løbende sker en vedligeholdelse og udvikling af kommunens veje og stisystemer. Vi skal sikre, at vi ikke igen kommer i en situation, hvor manglende vedligeholdelse langsomt nedbryder de eksisterende veje og stier. Vores stisystemer skal opdateres med rutemarkering, eksempelvis med numre og farver, der gør det nemt at finde vej mellem kvartererne.

Vi skal arbejde for, at Køge Nord Station bliver et trafikmæssigt nøglepunkt for IC-lyntoget, så det er mere attraktivt for bilister at parkere der – i stedet for at skabe trængsel på motorvejen. Det vil også være i Greveborgeres interesse, at vi har gode forbindelser væk fra København.

Status i 2030 efter flere år med konservativ indflydelse:

Stisystemerne er tydeliggjort via nye skilte og rutenumre eller farver

Der er gjort væsentlige tiltag for støjdæmpning i forbindelse med motorvejen – til glæde for borgernes trivsel og sundhed

Folketinget har efter vores pres og en bred fælles indsats skrinlagt ‘Ring 5 Syd’