Greve i det grønne og i det blå - klima og miljø

Greve Kommune har en unik beliggenhed i det danske landskab og præsenterer noget af Danmarks smukkeste natur omkring Køge Bugt og det åbne land. Vi ønsker at sikre denne dejlige og rigt varierede natur for naturens egen skyld – og for os selv og vores efterkommere – via naturpleje, naturgenopretning og naturvejledning. Det er et vigtigt led i generationskontrakten, og det handler om ansvarlighed.

En ren og pæn kommune har betydning for vores trivsel. I forbindelse med offentlige p-pladser ved private boligområder, i industrikvartererne og rekreative områder skal der være gode forhold for affaldshåndtering, så affaldet ikke ligger og flyder. Kyststrækningen og de kommunale vejkanter skal jævnligt ryddes for affald. Et særligt fokusområde er strandrensningen, hvor ”fedtemøg” og andre opskyllede effekter jævnligt skal fjernes.

De globale klimaforandringer gør det nødvendigt, at også Greve går foran og manifesterer sig som klimakommune. Det vil bl.a. sige, at alle offentlige bygninger skal efterses for optimering af energiprofilen, herunder f.eks. termofotografering, efterisolering og energistyring etc. Det skal vi primært gøre for klimaets og miljøets skyld, men de penge der investeres i energi-renovering, kommer ind igen ved besparelser på energiudgifterne. På den måde får kommunen vedligeholdt sine bygninger uden udgift for borgerne.

Greve Kommune er som alle andre udsat for klimaforandringer. Dette har medført flere oversvømmelser og vil på sigt også påvirke hele kystområdet. For at reducere risikoen for fremtidige oversvømmelser, og de gener de påfører de berørte borgere, skal vi sikre at strand og diger indtænkes i vores klimasikring. Vi skal til stadighed revidere kommunens vandafledningsplaner og iværksætte de tiltag, der skal til for at sikre borgernes ejendom.

Status i 2030 efter flere år med konservativ indflydelse:

Der er fundet en løsning, så spildevand ikke ender i Køge Bugt ved store regnskyl

Mere affald ender i opstillede skraldespande

Adgang til udvalgte steder langs stranden er forbedret, så det er muligt at tage en tur ved stranden – også i kørestol eller med barnevogn

Kommunale bygninger er yderligere energirenoveret