Én for Greve, Greve for én - handicapområdet

I lokalsamfundene i Greve tager vi os af hinanden. Den person der én dag er ressourcestærk og handlekraftig, kan en anden dag være hårdt ramt af nedtur eller sygdom. Det er en konservativ kongstanke, at de stærke skal hjælpe de svage. Vi, der kan, har en forpligtelse til at tale for dem, der ikke selv kan. Det skal kommunen understøtte.

Vi ønsker en ordentlig og fair individuel sagsbehandling på handicapområdet, hvor retssikkerheden er i højsædet. Borgerne skal kunne henvende sig ét sted og ikke føle, at de bliver kastebold i systemet. Et eksempel er forældre til børn med handicap, der fortjener en sammenhængende indsats og tydelig tilkendegivelse og forventningsafstemning. 

Respekten for det enkelte menneskes valg skal udmøntes i muligheden for at kunne vælge mellem private og offentlige ydelser, så længe det er praktisk og økonomisk muligt inden for fællesskabets rammer og lovgivning.

Vi ønsker en velfungerende hjemmepleje, der sikrer god pleje og omsorg for dem, der har behov – unge som gamle.

Derfor ønsker vi konstant at udvikle vores servicetilbud til borgerne, og sikre at vi hele tiden får mest mulig kvalitet for pengene. Vi støtter en løbende proces hvor de forskellige servicetilbud – som f.eks. drift af vores plejecentre eller hjemmeplejen sættes i udbud, så det kan afprøves om private leverandører kan tilbyde bedre ydelser inden for den økonomiske ramme der er til rådighed, end kommunen selv kan. Det har vi allerede erfaring med i kommunen.

Vi ønsker hurtig indgriben og korrekt behandling af psykisk syge eller afvigende personer og grupper, således at de – psykiatrisk, psykologisk, menneskeligt eller socialt – dermed bliver hjulpet bedst muligt i dagligdagen.

Vi ønsker et tæt samarbejde mellem private, kommunale og regionale specialinstitutioner, skoler og sundhedsvæsen for at sikre, at psykisk og fysisk handicappede får de bedst mulige udviklingsmuligheder og levevilkår. Samtidig ønsker vi at udvikle vores egne lokale tilbud – der hvor det giver mening.

På områder hvor høj specialisering er nødvendig vil det give mening at skabe tværkommunale samarbejder, der løfter hele området. I det omfang hvor Greve Kommune har tilstrækkeligt mange borgere med sammenlignelige handicap, ønsker vi at udvikle tilbud, således at vi i højere grad kan tilbyde vores borgere en løsning tættere på familien og venner.

Der skal til stadighed være fokus på, at borgere med funktionsnedsættelse skal kunne færdes selvstændigt. Det betyder, at der skal tænkes i niveaufri adgang til bygninger og kollektive trafikmidler. Det gælder også adgangen til vores natur og kystlinje.

Status i 2030 efter flere år med konservativ indflydelse:

Boliger med gode adgangsforhold for personer med handicap er etableret i alle Greve Kommunes lokalsamfund

Tilgængelighed er indtænkt i lokalsamfundenes midte og mødesteder

Sikker, ordentlig individuel sagsbehandling på alle sociale områder, med retssikkerheden er på plads