Dit troværdige borgerlige parti

For dig og for Greve Kommune

Greve Kommune er en klynge af fællesskaber. Det er i lokalsamfund, hvor liv bliver levet. På den måde er alle kvarterer i Greve Kommune “en slags landsbyer” – uanset om vi kalder dem “landsbyer” eller ej. Det elsker vi, for “det kræver en landsby at opfostre et barn”, som det afrikanske ordsprog lyder. Derfor vil vi styrke den lokale sammenhængskraft med skoler, institutioner, indkøb og
foreningsliv.

Det ligger som en grundklang i de konservative tanker, at de nære relationer og de naturlige fællesskaber er afgørende for menneskers velvære. De er grundlaget for en
tryg barndom, en sund dannelse og for vores muligheder for at virke og engagere os. Derfor er det vigtigt at vedligeholde og forbedre “landsbyen” – vores lokalsamfund. Det vil vi blandt andet gøre ved at forbedre vores skolers faciliteter og uddanne vores lærere bedre.

Vi har en kommune med et rigt og varieret foreningsliv, og det er inkluderende fællesskaber som dem, der er vores bedste værn mod at falde igennem, når vi får udfordringer
med jobbet, sygdom eller konflikter med andre mennesker. Vi har brug for stærke netværk, hvor vi “holder øje med naboens unger på vejen” og føler os som borgere i fællesskab med andre. Sådan er livet i Greve Kommune allerede for mange, i alle generationer – og vi skal have flere med.

MINDRE STØJ – FOR DIN SUNDHED

Nogle af kommunens kvarterer og landsbyer er hårdt plaget af støj. Når vi går så meget op i, at den støj skal dæmpes, så handler det om sundhed. Støjen fra trafikken forårsager mange tilfælde af f.eks. forhøjet blodtryk, hjertesygdomme og endda indlæringsvanskeligheder for børn. Vi skal derfor have langt flere støjdæmpende værn.

RESPEKT FOR ÆLDRES LIV

Vores fælles vej frem skal være med udgangspunkt i os, der bor i Greve Kommune – unge som gamle. Vi gætter ikke på, hvad der måske kan “tiltrække tilflyttere”. Vi skaber ikke et fællesskab til ære for nogen, der måske aldrig flytter hertil alligevel. Hvis vi selv har det godt, hvis vi
skaber de fællesskaber, vi gerne selv vil have, så skal andre nok opdage det. Det er altid sjovere at invitere til en fest, man selv glæder sig til at deltage i. Derfor har vi familier,
ældre og fællesskaber i fokus, når vi prioriterer.

Der skal være en varieret boligmasse, så det er muligt for ældre borgere at blive i lokalsamfundet – også når vedligehold af hus og have bliver mindre vigtigt. Det skal være muligt for alle at komme omkring, få oplevelser og deltage i samfundslivet i Greve Kommune. Derfor skal tilgængelighed tænkes ind, når vi “sætter perler på snor” og skaber sammenhæng mellem vores lokalsamfund, mødesteder og kulturtilbud.

MERE BORGERINDDRAGELSE

Vi er en rig kommune. Her handler det ikke blot om penge og budgetforhandlinger. Det politiske lederskab skal handle om at se den værdi der er i borgere, civilsamfundet, foreninger, interesseorganisationer, virksomheder og engagerede ildsjæle. De skal inddrages, for kun derved
kan vi sammen skabe den kommune, vi ønsker. Derfor introducerer vi ‘Grevemodellen for borgerinddragelse’. I vores valgprogram lægger vi frem, hvordan vi ser de forskellige politikområder, men det er vigtigt at få så mange som muligt med – og inddrage alle borgere i arbejdet, så
vi kan kun håbe, vi får mest muligt af det igennem. I den kommende byrådsperiode vil vi arbejde for, at Greve Kommunes mange fællesskaber, kvarterer og landsbyer vil blomstre – og at politikudviklingen i Greve Kommune tager nye skridt med omfattende borgerinddragelse.

I valgperioden vil vi prioritere

Respekt for ældres liv

Mindre støj – for din sundhed

Mere borgerinddragelse

Læs mere i vores valgprogram: Tæt på fællesskab