Lokalpolitik

Greve Kommune — mere end et sted vi bor

pige løber i skoven

En kommune er et symbol på et fællesskab, hvor de, der har behov, bliver hjulpet og de, der kan selv, får gode rammer for at udfolde sig, så længe det ikke begrænser andres udfoldelsesmuligheder.

Et moderne samfund stiller høje krav til den offentlige sektor. For børnefamilierne er der behov for gode pasningsordninger og en kvalitetsorienteret skolegang. For de ældre er der behov for anstændige, værdige og individuelle omsorgsydelser. For alle er der behov for sunde og fleksible boligformer, tryghed – både når man færdes i det offentlige rum og i hjemmet. Familien er grundlaget for et velfungerende samfund.

Udover de grundlæggende offentlige serviceydelser som pasning, pleje, infrastruktur, undervisning, social- og sundhedsvæsen etc., så har et rigt samfund som det danske råd til at støtte sundheden og kreativiteten hos det enkelte menneske og for interesserede borgergrupper – f.eks. inden for fritids-, idræts- og kulturtilbud.

Hos De konservative har vi mod til at skabe sammenhæng gennem hele livet, dvs. mellem alle alders- og interessegrupper – og vi er parate til at prioritere, så de, der har størst behov, får tildelt støtte frem for de, der kan selv. Samtidig skal der være en fornuftig balance mellem det der er nødvendigt og det der er ønskeligt.

Ikke alt behøver at blive leveret af det offentlige og private udbydere skal ikke udsættes for unfair konkurrence fra det offentlige. Med den rigtige blanding af offentlige serviceydelser – løst professionelt af offentlige eller private udbydere – er det konservative mål, at Greve kommune er og til stadighed forbliver en moderne og veldrevet kommune, der betjener borgerne kompetent og effektivt for de skattekroner, som borgerne rettelig kan forvente bliver prioriteret og anvendt i overensstemmelse med de løfter, som de konservative arbejder efter i den daglige politiske forhandling.

Vi ved fra en borgerundersøgelse, som kommunen har fået udført, at 89 % af borgerne i Greve er tilfredse med at bo i kommunen, men vi skal videre og gøre det endnu bedre, det skal ikke blive en sovepude.

Vi har valgt en række temaer, som vi konservative vil prioritere højt i den kommende byrådsperiode. Nedenfor finder du disse temaer samt vores bud på løsningsmodeller og visioner. Vi har valgt at se fremad.

Det er jo trods alt fremtiden, vi er på vej ind i.

Vores lokale mærkesager