Stærke sammen - tryg kommune og offentlig service

Alle de offentlige aktiviteter nytter ikke meget, hvis de ikke først og fremmest understøtter, at vi har trygge familier her i kommunen. Hvis det er godt for familierne, så er det godt for hele samfundet.

Vi vil have glade og motiverede kommunale medarbejdere, og de skal sikres gode uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder og arbejdsforhold, og de kommunale ledere skal have en kompetent lederuddannelse. Beslutninger skal være kendte og til at gennemskue, så færre føler sig sat ud på et sidespor.

Greve kommune skal være et trygt sted at bo, leve og opholde sig i. Det handler først og fremmest om, at vi skal have stærke relationer, så ingen føler, at de står alene – og vi som samfund står klar til at hjælpe, når medborgere er i krise. Vi skal understøtte et samfund, hvor ansvarlighed er i højsædet.

Greve kommune er og skal forblive en moderne og veldrevet kommune, der betjener borgerne kompetent og effektivt for de skattekroner, som borgerne kan forvente bliver brugt på en kompetent måde, selvom ikke alt nødvendigvis skal betales af offentlige serviceydelser.

Der skal være mulighed for alternative løsninger uden bureaukratiske bindinger, og samtidig skal vi have en kultur, hvor fejl bliver indberettet så vi kan lære af dem – i stedet for at vi peger fingre.

Hvis der er et stærkt civilsamfund og en stærk samtalekultur, så er den kommunale kriminalitetsforebyggelse samt den hårdere kriminalitetsbekæmpelse ikke nær så nødvendig. Det arbejder vi frem imod. Det handler om trygge borgere og trygge familier.

Status i 2030 efter flere år med konservativ indflydelse:

Greve Kommune er én af Sjællands absolut mest veldrevne kommuner – uden borgerne af den årsag føler, der mangler kernevelfærd

De kommunale ledere frisætter engagement, anerkender medarbejdere og er til stede blandt ansatte og borgere

‘Grevemodellen for borgerinddragelse’ er fuldt implementeret og er en kendt metode til at få indflydelse i sit lokalmiljø