Iværksættervenlig kommune - erhverv og beskæftigelse

Hvis der er gode forhold for iværksættere, så er der også gode forhold for alle andre virksomheder. Når kommunen gør det lettere at være iværksætter, så er det også til glæde for etablerede virksomheder. Virkelysten skal blomstre.

Greve Kommune skal være præget af et sundt og dynamisk erhvervsliv, der kan bidrage til vækst og velfærd i Danmark. De Konservative ønsker at sikre, at virksomheder i Greve har reelle muligheder for at udnytte potentialet for en dynamisk erhvervsudvikling.

Vi skal have videnbaserede arbejdspladser såvel som håndværks- og produktionsvirksomhed, men vi skal også fremelske et miljø, hvor de to sektorer påvirker hinanden og skaber ny vækst. Vi skal have både “åndens” og “håndens” arbejde til at fungere sammen. 

Ligesom mange mindre såvel som mellemstore virksomheder har haft stor nytte af kontorhoteller og lagerhoteller, skal Greve Kommune arbejde for at tiltrække en investor, eller flere, der vil etablere et eller flere “produktionshoteller”. Det er branchefællesskaber, hvor virksomheder opnår synergieffekter og besparelser ved at deles om faciliteter – eksempelvis gaffeltruck og lagerplads – mens de selv kan fokusere på produktion og forretningsudvikling. Greve Kommune skal stå for driften. De skal drives og ejes af erhvervslivet selv. 

Vi vil være garanter for en effektiv og smidig kommunal sagsbehandling, lempelige og rimelige afgifter – og en velfungerede infrastruktur. Om muligt vil vi gennemføre, at skatten på erhvervsejendomme, ”dækningsafgiften”, fjernes helt i Greve kommune.

En effektiv infrastruktur er vital for erhvervslivets konkurrenceevne og udvikling. Det er derfor vigtigt at sikre, ikke bare effektive og tidssvarende vejanlæg, men også, at den kollektive transport bringer medarbejderne til og fra virksomhederne i tilstrækkeligt omfang og på de ønskede tider af døgnet.

Greve skal være blandt landets førende kommuner, når det gælder et rummeligt arbejdsmarked og nye initiativer skal støttes. Jobcentret skal løbende kompetenceudvikle og kvalificere borgerne samt etablere muligheder for flex- og skånejobs således, at alle får muligheden for at være erhvervsaktive, i stedet for på passiv offentlig forsørgelse.

Hvis vi ønsker at bevare vores velfærdssamfund og det gode liv vi kender, må alle bidrage til fællesskabet efter evne. Det behøver ikke være valget mellem fuldtidsarbejde eller passiv forsørgelse. De der kan bidrage med ”lidt” skal i fællesskabets, og egen interesse, have mulighed for dette således, at alle tager et ansvar, og føler sig som en del af samfundet.

Greve har flere små indkøbscentre, hvor erhvervslivet har det svært på grund af vigende omsætning og øgede udgifter. Derfor ønsker vi en gennemtænkt strategi for detailhandelen og de liberale erhverv.

Status i 2030 efter flere år med konservativ indflydelse:

Inden for erhvervsforeningernes ranglister skal Greve Kommune være i top 10

I samarbejde med erhvervslivet har vi etableret det første produktionshotel

Erhvervslivet er en aktiv spiller i ‘Grevemodellen for borgerinddragelse’

Den iværksættervenlige kommune har også tiltrukket etablerede virksomheder, der er tiltrukket af den gennemskuelige service