Personer

For det Konservative Folkeparti er det borgeren, og borgerens behov der sættes i centrum. Grundholdningen er, at de der har behov for hjælp bliver hjulpet, og de der kan selv, får gode rammer for at udfolde sig.

Vi har vurderet at vores fokus i den næste periode specielt vil være rettet imod

  • Ordentlige vilkår for børn og unge
  • Plejehjem og ældreboliger
  • Natur og Miljø

Greve skal være en udviklingsorienteret kommune, hvor den enkelte borger på den ene side tager vare på sit eget liv og hvor kommunen – i samarbejde med erhvervslivet – støtter op om dem, der ikke kan selv.

For at sikre det, er det vigtigt for os at høre din mening. Derfor ønsker vi at være i dialog med dig og høre dine gode idéer til yderligere forbedring af kommunens arbejde. Som borger har du en vigtig viden om kommunens tilbud, services, kulturudbud, kvaliteter af skole mm. og dine idéer er derfor vigtige, for at vi sammen kan udvikle Greve til at blive til et endnu bedre sted at leve.

Værdier og værdigrundlag:
Gennem folkelig debat og dialog skal der være plads til at definere, hvilke værdier Greve Kommune bygger på og skal være kendt for. Og ikke mindst; der skal være råd til at disse værdier bedst muligt efterleves, forankres og helt selvfølgeligt kommer til udtryk hos kommunens ansatte og dens borgere.
Greve Kommune skal være noget særligt og adskille sig fra andre typiske forstadskommuner med mange parcelhuse, beboelsesejendomme og butikscentre. Vi skal tiltrække nye borgere – unge som gamle, som netop synes om Greve Kommune og dens værdigrundlag.

Landsbylivet skal leves i Greve Kommune. Hundige, Greve, Karlslunde, Kildebrønde og Tune landsbyer har deres berettigelse som særegne lokalsamfund i Greve Kommune. Vi vil arbejde for landsbyernes fortsatte beståen og udvikling som lokalsamfund med engagerede borgere, gamle bygninger og butikker.

Læs mere om vores politik her

Bestyrelsen

Hans Barlach
Formand
Jess Eiberg Hansen
Næstformand
Niels Engsig
Kasserer
Ruth Birkelund
Medlemsansvarlig, Sekretær
Åki Martinsson Kristiansen
Webmaster, Suppleant
Henrik Balleby Hansen
Bestyrelsesmedlem
Jesper Ingeman-Petersen
Bestyrelsesmedlem
Mathias Schwartz Kirkegaard
Bestyrelsesmedlem
Peter Topp Engelsted Jonasen
Bestyrelsesmedlem
Thomas Klingspor-Bentzen
Bestyrelsesmedlem
Thomas Taeger
Suppleant

Kandidater

Brigitte Klintskov Jerkel
Spidskandidat
Claus Dyremose
Byrådskandidat
Frank Danslev
Byrådskandidat
Henrik Balleby Hansen
Byrådskandidat
Jess Eiberg Hansen
Byrådskandidat
Kasper Hülsen
Byrådskandidat
Mathias Schwartz Kirkegaard
Byrådskandidat
Peter Topp Engelsted Jonasen
Byrådskandidat
Ruth Birkelund
Byrådskandidat
Thomas Klingspor-Bentzen
Byrådskandidat
Åki Martinsson Kristiansen
Byrådskandidat

Politikere

Brigitte Klintskov Jerkel
Byrådsmedlem