Integration i lokalsamfundet

I “landsbyen” opdager vi, når en ny flytter til. Vi inviterer dem med i foreningslivet og hjælper med at rejse flagstangen op. Ligesom vi gør med alle andre naboer og borgere. Det er vigtigt, at de unge såvel som gamle med anden etnisk baggrund end dansk er en del af fritidslivet i kommunen ved klubtilbud og idrætstilbud – og derved bliver integreret i fællesskaberne.

Ét af de vigtigste fællesskaber vi har, er arbejdsmarkedet. De nye borgere skal opmuntres til selv at gøre noget for at blive integreret. Vi ønsker en koordineret integrationsindsats, der giver den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne og samtidig giver borgere med anden etnisk oprindelse en livssituation, der kan fremme integrationen. De skal lære de sociale normer, værdier og spilleregler – samt det danske sprog fra start.

Vi har en forventning om, at alle bidrager og bliver en del af fællesskabet- både på arbejdsmarkedet og i vores lokalsamfund. Vi har høje forventninger til alle i Greve Kommune, og der skal være plads til virkelyst.

Integrationen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk forudsætter, at de nye danskere lærer at tale og skrive dansk. Integration betyder, at de nye borgere får indsigt i vores samfundsopbygning, kulturelle arv og demokratiske system, således at de er bedst mulig rustet til at begå sig i det danske samfund.

Status i 2030 efter flere år med konservativ indflydelse:

Kommunen kan til den tid skrue ned for integrationsindsatsen, da foreninger, erhvervsliv og ikke mindst Greve Kommune er drivende kræfter i integrationen

Skolerne er drivkraft i børnenes dannelse, så unge uanset baggrund kan navigere i samfundet og tage ansvar for sit liv og i sine fællesskaber