Boliger til alle i lokalsamfundet

Når vi ser alle Greve Kommunes lokalsamfund, som var de “landsbyer”, så er det fordi, vi ønsker helstøbte lokalsamfund, hvor der er boliger til alle livsfaser.

Den andel af befolkningen der er over 65 år, stiger i de kommende år. Derfor bør det være muligt at opføre et mere varieret udbud af boliger til de ældre, så de kan blive boende i nærmiljøet – hvad enten det er i egen bolig eller seniorbolig. Boligformer som seniorbofællesskaber og ældreboliger skal prioriteres, da de er attraktive alternativer for dem, der i dag bor i vedligeholdelsestunge parcelhuse i vores mange charmerende kvarterer. Det skal være muligt at blive i lokalmiljøet. På den måde bliver boliger af frivillighedens vej ledige til børnefamilierne.

Vi ønsker at bevare Greve Kommune som en mangfoldig og varieret by- og landkommune med sammenhængende byområder med land og natur imellem sig. Landsbymiljøerne i Tune, Greve Landsby, Karlslunde, Kildebrønde, Hundige og Mosede med deres unikke særpræg skal bevares, ligesom ombygning af den ældre boligmasse samt nybyggeri i landsbyerne skal ske under hensyntagen til den nuværende bebyggelse og miljøet.

I forbindelse med udviklingen af boligområder er det vigtigt, at grønne områder bevares, anlægges og prioriteres således, at vi skaber åbne attraktive boligmiljøer. Greve Kommune er en gammel sommerhuskommune, og vi ønsker at bevare den lave bolighøjde, der kendetegner vores kvarterer.

Status i 2030 efter flere år med konservativ indflydelse:

Lokale opgaveudvalg arbejder på at finde steder, bygningsmassen kan ombygges eller ældreboliger kan nybygges i de forskellige lokalsamfund

Der er fundet en balancegang mellem at bevare de enkelte kvarterers særpræg, samtidig med at der bliver bygget boliger, der også egner sig til ældre