Grevemodellen for borgerinddragelse

Vi skal lægge mange nye initiativer ud i midlertidige borgerudvalg, kaldet opgaveudvalg, når et nyt område skal udvikles. Det er udvalg, der bliver nedsat for at finde en løsning på en opgave. Det er en model, de har succes med i andre kommuner, hvor Det Konservative Folkeparti har skabt borgerinddragelse i særklasse. Det bunder i den konservative tanke respekt for fællesskaber.

Det handler om borgerinddragelse – og det handler om dig! Til gengæld handler det mindre om os politikere, for vi skal turde slippe kontrollen. Når vi siger: “Sådan gør vi i Greve!”, så er det os alle sammen, det handler om.

Det kræver mod at inddrage borgerne, for opgaveudvalget finder måske frem til en anden løsning, end den politikeren selv tænkte på. Det kommer nok også til at ske for os i Det Konservative Folkeparti. Det er dog dét, der ofte skaber de bedste løsninger – i samarbejdet mellem politikere og borgerudvalg.

Mennesker er engagerede. Det er et grundvilkår for mennesket, men det engagement kan sagtens kvæles, hvis det ikke får plads. Omvendt kan det vækkes og blomstre, hvis der pludselig kommer en sprække af lys. Det er vores overbevisning, at mennesker er sociale, engagerede og har værdighed, og alle de tre nøgleord taler for borgerinddragelse og samskabelse. Det starter med respekt for borgerne og lokalsamfundets erfaringer – og det er en kerneværdi i konservatismen.

Vi skal derfor tage ved lære fra alle de bedste rundt om i landet, så vi kan skabe Grevemodellen for borgerinddragelse.

“Sådan gør vi i Greve!” – i den konservative fremtid.