Natur og Miljø

Greve Kommune har en unik beliggenhed i det danske landskab og præsenterer noget af Danmarks smukkeste natur omkring Køge Bugt og det åbne land.

Vi ønsker at sikre denne dejlige og rigt varierede natur for os selv og vore efterkommere – via naturpleje, naturgenopretning og naturvejledning.
Borgerne skal have god adgang til naturen via vandre- og cykelstier i skove, langs vandløb og til Greves 8 km lange smukke kyststrækning. For at opnå, at man kan se, at vores kommune er en kystkommune, foreslår vi, at der holdes arealer åbne således, at man på steder får frit udsyn til Køge Bugt.

Greve skal være kendt for at være en ren og pæn kommune. I forbindelse med offentlige p-pladser både ved private boligområder, i industrikvartererne og rekreative områder, skal der være gode forhold for affaldshåndtering, så affaldet ikke ligger og flyder, ligesom kyststrækningen og de kommunale vejkanter jævnligt skal ryddes for affald. Et særligt fokusområde er strandrensningen, hvor ”fedtemøg” og andre opskyllede effekter jævnligt bliver fjernet.

Greve kommune er som alle andre udsat for klimaforandringer. Dette har medført flere oversvømmelser og vil på sigt også påvirke hele kystområdet. For at reducere risikoen for fremtidige oversvømmelser, og de gener de påfører de berørte borgere, skal vi til stadighed revidere kommunens vandafledningsplaner og iværksætte de tiltag, der skal til for at sikre borgernes ejendom.
I forbindelse med de globale klimaforandringer er det vigtigt, at også Greve går foran og manifesterer sig som klimakommune. Det vil bl.a. sige, at alle offentlige bygninger skal efterses for optimering af energiprofilen, herunder f.eks. termofotografering, efterisolering, anvendelse af spare pærer og energistyring etc. Dette skal vi ikke mindst gøre fordi det kan betale sig. De penge der investeres i energirenovering kommer ind igen ved besparelser på energiudgifterne, så kommunen får vedligeholdt sine bygninger uden udgift for borgerne.