Plejehjem og ældreboliger

Andelen af de +80 årige forventes at stig med 130 % svarende til ca. 1900 personer over de næste 10 år og det er vigtigt, at der er væresteder og aktivitetstilbud til dem- gerne suppleret med nye og for tiden ukendte tiltag. Vi vil arbejde for at der udbygges plejecentre, ældreboliger og seniorbofællesskaber der vil dække behovene.

For De Konservative er det sociale område en mærkesag. Vi, der kan, har en forpligtelse til at tale for de, der ikke selv kan. Respekten for det enkelte menneskes valg skal udmøntes i muligheden for at kunne vælge mellem private og offentlige ydelser, så længe det er praktisk og økonomisk muligt inden for fællesskabets rammer og lovgivning.

Andelen af de +80 årige forventes at stig med 130 % svarende til ca. 1900 personer over de næste 10 år og det er vigtigt, at der er væresteder og aktivitetstilbud til dem- gerne suppleret med nye og for tiden ukendte tiltag. Vi vil arbejde for at der udbygges plejecentre, ældreboliger og seniorbofællesskaber der vil dække behovene.
Vi ønsker en velfungerende hjemmepleje, der sikrer god pleje og omsorg for de, der har behov – unge som gamle.

Konkurrence er sundt og hilses velkomment og frit valgs ordningerne, hvor borgerne selv kan bestemme, om de ønsker hjælp fra en privat serviceleverandør eller fra kommunen, er et godt princip, der skal fastholdes. Det vigtige for os er ikke hvorvidt det er kommunen eller private leverandører der står for opgaverne, men at det til hver en tid er den leverandør der leverer den bedste og billigste løsning.

Derfor ønsker vi konstant at udvikle vores servicetilbud til borgerne, og sikre at vi hele tiden får mest mulig kvalitet for pengene. Vi støtter en løbende proces hvor de forskellige servicetilbud – som f.eks. drift af vores ældrecentre eller hjemmeplejen sættes i udbud, så det kan afprøves om private leverandører kan tilbyde bedre ydelser inden for den økonomiske ramme der er til rådighed, end kommunen selv kan.

F.eks. ønsker vi at give mulighed for at borgerne i egen bolig får et alternativ til ordningen hvor kommunen leverer maden. Derfor vil vi arbejde for indførelsen af en spisebillet-ordning, hvor borgeren i stedet kan vælge at spise hos de spisesteder i kommunen der er med i ordningen.
Vi ønsker hurtig indgriben og korrekt udredning/diagnosticering af psykisk syge eller afvigende personer og grupper, således at de kan få den rette behandling – psykiatrisk, psykologisk, menneskeligt eller socialt – og dermed blive hjulpet bedst muligt i dagligdagen.
Vi ønsker et tæt samarbejde mellem private, kommunale eller regionale specialinstitutioner, skoler og sundhedsvæsen for at sikre, at psykisk og fysisk handicappede får de bedst mulige udviklingsmuligheder og levevilkår. Samtidig ønsker vi at udvikle vores egne lokale tilbud – der hvor det giver mening. I det omfang hvor Greve Kommune har tilstrækkeligt mange borgere med samme handicap (f.eks. autisme eller voksne udviklingshæmmede), ønsker vi at udvikle lokale tilbud, således at vi i højere grad kan tilbyde vores borgere en løsning tættere på familien og venner.