Ordentlige vilkår for børn og unge

Den moderne børnefamilie har travlt. Uanset, om der er én eller to voksne i en husstand og om den ene, begge eller ingen arbejder, så er det vigtigt, at kommunen kan tilbyde moderne og kvalitetsbevidste pasningstilbud til børnene. Idet alle institutioner ikke behøver at have åbent på samme tidspunkter skal disse fortsat have fleksible åbningstider for at skabe balance mellem familie og fritid og vi vil arbejde på at børnefamilierne kan få passet deres børn i nærheden af deres bolig

Konservative i Greve ønsker at sikre det faglige niveau ved at kommunen har nok og veluddannet personale i institutionerne, således at der drages faglig og personlig omsorg for det enkelte barn samtidig med, at de udvikles socialt. Dette skal sikres ved, at der er tilstrækkelige midler til efteruddannelse af dagplejere, pædagoger og andet personale tilknyttet de forskellige daginstitutionsordninger.

Folkeskolen skal være for alle men vi kan ikke støtte heldagsskoler, som tager friheden væk fra familierne og lægger ekstra beslag på børnenes fritid, og vi støtter muligheden for 2 lærer ordning, frem for en lang skoletid.

Ud over at støtte elevernes personlige og kreative udvikling, deres viden og faglighed spiller fremtidens skole en vigtig rolle i kampen for at bryde den negative sociale arv og styrke integrationen af nydanskere i vores samfund. Vi vil arbejde for, at de elever som tidligere blev ekskluderet, forsøges fastholdt med støtte efter behov i folkeskolen, med udgangspunkt i det enkelte barns behov.
En høj standard for både rammer og indhold er vigtige i folkeskolen og vi vil ikke gå på kompromis med kvaliteten på nogen af områderne. Det er konservativ politik at opretholde en god bygningsstandard samt gode og fleksible fysiske rammer for undervisningen i kommunens skoler.

Vi ønsker, at undervisningen skal indrettes, så der tages udgangspunkt i den enkelte elevs evner og behov. IT skal være en naturlig del af undervisningen, hvorfor det relevante udstyr skal være til stede og lærerkorpset uddannet til at varetage undervisningen optimalt. De indkøbte Ipad’s til alle elever, lærere og pædagoger er et eksempel på moderne IT-udstyr, som vi kontinuerligt skal sikre at få det optimale udbytte af.

For at fastholde nuværende og tiltrække nyuddannede lærere vil vi gøre Greve kommune til et attraktivt sted at arbejde og søge til. Vi ønsker et veluddannet og engageret personale i kommunens skoler, dette via sikring af midler til efteruddannelse, bl.a. til at varetage inklusion og moderne IT-anvendelse i undervisningen.

Det offentlige bør gå foran i forbindelse med bygning og vedligeholdelse af de fysiske rammer, som børnene opholder sig i. Pavilloner anser vi for at være nødløsninger og nedslidt inventar er uacceptabelt. For at sikre de fysiske rammer for børn og voksne i daginstitutionerne og skolerne, vil vi fortsætte renoveringen, udbygning og forbedring af bygningerne og udenoms arealerne i kommunen, således at vores institutioner er fleksible, har et sundt indeklima samt børnesikrede og gode legepladser.

På uddannelsesområdet vil vi arbejde for, at kommunen står stærkt med et sammenhængende tilbud til de uddannelsessøgende – lige fra skolestarten til efteruddannelsesområdet – her er det vigtigt, at vores folkeskoler motiverer og ruster de unge til at kunne gå videre i uddannelsessystemet.
Samarbejdet med eksisterende uddannelsessteder skal fortsat udbygges og kommunen skal stille praktikpladser til rådighed for studerende på velfærdsuddannelserne. Herigennem sikres at de studerende får en tilknytning til Greve som en mulig fremtidig arbejdsplads.